Yhdistyksemme

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, etujärjestönä valvoa ja ajaa heidän yleisiä etujaan sekä tukea ja palvella jäseniään näiden elinkeinotoiminnan harjoittamisessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alaan liittyviä kysymyksiä, antaa jäsenilleen tarvittaessa neuvoja ja ohjeita ja tekee jäsenistölle, heidän toimeksiantajilleen ja viranomaisille sekä muille huoltoasematoimintaan liittyville yhteitöille esityksiä ja aloitteita.

Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Bensiinikauppiaitten liitto ry:n kanssa.