Historiaa

 

50-LUKU


 

Uskoa tulevaisuuteen

 

Sodan jälkeen suomalaiset alkoivat rakentaa talojaan, raivasivat peltoa ja kokosivat elämäänsä. Vuosikymmenen vaihtuminen antoi työtä ja uskoa tulevaisuuteen. Vaurastumista tapahtui ja se johtui ahkerien suomalaisten kovasta työstä ja suurelta osalta myös Korean sodan aiheuttamasta noususuhdanteesta. Kaikesta huolimatta osittaista puutetta kärsittiin, vaikka säännöstelyä oli purettu sodasta lähtien. Bensiinin säännöstely purettiin v. 1949. Säännöstelyn piiriin kuuluivat margariini, sokeri ja kansallisjuomamme kahvi, joka vapautui vasta vuonna 1954.

Vuosi 1952 oli merkittävä vuosi Suomelle ja suomalaisille. Helsingin olympialaiset tekivät maatamme tunnetuksi kautta maailman. Suomalaiset kokivat kansainvälistä ilmapiiriä. Amerikkalainen kulttuuri teki maihinnousun Suomeen. Kansallinen itsetunto ja tulevaisuudenusko kohentuivat. Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi. Veikko Huovinen kirjoitti Havukka-ahon ajattelijan. Raskaaksi koettujen sotakorvausten maksaminen Neuvostoliitolle päättyi.

 

Dealerit järjestäytyvät

 

Yhtiön muuttaessa huoltoasemiaan dealer-kannalle v. 1950 heräsi muutamien dealereitten mielessä ajatus muodostaa oma yhdistys, joka toimisi yhdyssiteenä yhtiön ja dealereitten välillä. Asiaa valmisteleva kokous pidettiin 16.11.1950 Tampereella. Kokoukseen osallistui 29 dealeria maan eri puolilta. Puheenjohtajana toimi kokouksen kokoonkutsuja O. Lehtonen Tampereelta ja sihteerinä H. Salo. Kokous valitsi toimikunnan, jonka tehtävänä oli esittää asia yhtiön myyntijohdolle. Yhtiö suhtautui alusta asti myönteisesti asiaan.

Perustava kokous pidettiin Helsingissä Esson virkailijakerhon huoneistossa. Kokoukseen osallistui 32 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin säännöt, jotka ovat pääosin voimassa tänäkin päivänä. Yhdistyksen säännöt vahvistettiin 3.3. 1952, jota päivää pidetään Esso Dealer ry:n perustamispäivänä.

Esso Dealer ry:n ensimmäiseen johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi O.Lehtonen Tampereelta, varapuheenjohtajaksi A.Kauppila Kouvolasta. Johtokunnan muut jäsenet olivat: V. Kotka Pietarsaaresta, P. Peltonen Kajaanista, W. Streng Helsingistä. Varajäsenet olivat: P. Ahava Torniosta ja G. Östman Turusta.

Yhdistykselle ei valittu vielä nimeä, sillä parhaillaan oli meneillään Esson toimesta järjestetty kilpailu suomalaisen vastineen löytämiseksi dealer-sanalle. Monista nimiehdotuksista huolimatta sopivaa sanaa ei löytynyt, joten Dealer- sanan jäi edelleen käyttöön. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin nimellä Esso Dealer ry.

Ehdotukset dealer-sanan vastineeksi: Esso-kauppiaitten Kaiku, Esso-kauppiaiden Hätähuuto, Essohuoltaja, Markkinoija, Kauppaaja, Kauppi, Öljykauppias, Huolintamies, Huolitsija, Öljymies, Huoltaja, Teileri, Teilari, Välittäjä, Huolto-edustaja, Kaupitsija, Vastaava, Esso-asemanhaltija, Esso-huoltaja, Esso-vuokraaja, Tippa-ukko, Jakaja, Jakelija, Jaeskelija, Levittäjä, Huoltoilija, Autohuoltoilija, Essokauppias, Bensakauppias, Essomyyjä.

Esso-dealerit tarvitsivat luonnollisesti myös lainopillista neuvonantajaa. Tehtävään valittiin hovioikeuden auskultantti Karl Erik Ladau Tampereelta. Tuomari Landau oli aiemmin laatinut yhdistyksen säännöt.

Esso Dealer ry:n toiminta oli alusta lähtien vilkasta. Alueilla kokoonnuttiin ja päätettiin toimeksiannoista yhdistyksen johtokunnalle. Esson ja dealereitten yhteisissä kokouksissa monet neuvotellut asiat tuotiin dealereitten tietoon useissa aluekokouksissa. Esso Dealer-lehti uutisoi numerossa 3 vuodelta 1952 kolmesta kokouksesta. Tampereella 22.4 järjestetty kokous kokosi kaikki dealerit Vaasan, Porin ja Tampereen alueelta. Forssassa kokoontuivat Turun seudun dealerit 27.3. ja vähän myöhemmin pohjoisen dealerit Oulussa. Aiheena kokouksissa olivat huoltoasemakiinteistöjen kunto, siisteys, henkilökunnan asut ja huoltamojen aukioloajat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin v. 1955 P. Peltonen Kajaanista.

Esso Dealer-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 1951. Vastaavana toimittajana toimi Usko Santavuori ja julkaisija oli Oy Nobel-Standart Ab, jonka nimi muuttui Oy Esso Ab:ksi

Lehti osoittautui alusta alkaen erittäin tarpeelliseksi tiedonvälittäjäksi Esso-dealereille ja heidän henkilökunnalleen. Ajankohtaisten tapahtumien ja huoltoasemaesittelyjen lisäksi lehdessä julkaistiin eri automerkkien huolto-ohjeita ja voitelukaavioita. Lehdessä esiteltiin myös kaikki tarvike- ja voiteluaineuutuudet ja niiden tuoteselosteet. Annettiin myös ohjeita huoltoaseman palveluun, myyntiin ja siisteyteen liittyvissä kysymyksissä. Myöhemmin lehti alkoi ilmestyä nimellä Esso Kaiku.

 

Esso-huoltoasemat kehityksen kärjessä.

 

50-luvulla alettiin tuoda maahan entistä enemmän myös huoltoasemilla myytäviä tuotteita ja laitteita, jotka suuresti piristivät huoltoasemakauppaa. Myyntikioskeista siirryttiin nykyaikaisempiin ja tilavampiin tiloihin. Myös autojen huolto alkoi siirtyä sisätiloihin, joihin rakennettiin huoltosyvennyksiä, hankittiin nostureita, ja otettiin käyttöön uusia huoltomenetelmiä ja työkaluja.

Helsingin olympialaiset laittoivat vauhtia myös Esso-asemiin. Vuotta aikaisemmin oli Esson toimesta perustettu komitea, joka valmisteli myynnin ja palvelujen parantamista tulevia olympialaisia silmälläpitäen. Uusi huoltokoulu aloitti Helsingissä Maneesin huoltoaseman ja tarvikevaraston kanssa samassa rakennuksessa.

Huoltoasemat olivat uusien laitteiden käyttöönotosta huolimatta erittäin työvoimavaltaisia. Syy tähän oli ensisijaisesti olemassa olevan autokannan suuri huollontarve. Auton huoltoväli oli usein 1000 km ja saattoi olla jopa 500 km joidenkin huoltokohteiden osalta. Myös polttoaineenjakelussa ja tarvikemyynnissä tarvittiin ripeitä ammattitaitoisia myyjiä. Itsepalvelu oli tuntematon käsite. Taloudellisen nousun myötä myös autokanta lisääntyi nopeasti.

Näin ollen koulutuksen tarve oli valtava. Esso oli edelläkävijä huoltoasema-alan koulutuksessa. Esso-dealerit ottivat innokkaasti vastaan koulutusta niin itselleen kuin henkilökunnalleenkin ja olivat aktiivisia sen kehittämisessä. Esso-asemilla työskentelevien henkilöiden ammattitaito oli erittäin kilpailukykyinen. Amerikassa ja muissa vanhoissa autokulttuurin maissa hyväksi havaitut uudenaikaiset myyntimenetelmät ja hyvän palvelun periaatteet sovellettiin suomalaiseen kaupankäyntiin.

Esson voiteluaineet, kuten Esso Extra tuotiin myös Suomen markkinoille tehokkaalla mainoskampanjalla. Atlas-autotarvikkeiden laaja ja laadukas valikoima antoi Esso-asemille kilpailuetua. Vanhemmat autoilijat muistavat mm. Atlas-renkaan, myöhemmin Esso-rengas, josta tuli suosikkituote vuosikymmenien ajaksi.

 

60-LUKU


 

Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin murroskausi sijoittuu 60-luvulle.Vanhat arvot saivat väistyä uusien tieltä. Kansantalous kasvoi erityisen voimakkaasti. Maaltapako asutuskeskuksiin ja Ruotsiin oli voimakasta. Vuonna 1968 vapautettiin keskiolut, joka myöhemmin on vaikuttanut myös huoltamokauppaan.

Esso Dealer ry:n puheenjohtajaksi valittiin v.1962 Gunnar Jaatinen Virroilta. Puheenjohtaja vaihtui v. 1965, kun P. Laamanen Lappeenrannasta otti puheenjohtajan tehtävät.

 

Esso-asemat uudistuvat

 

Vuosikymmenen alussa Esso halusi uudistaa huoltamoita ja järjesti suunnittelukilpailun, jonka tuloksena uudet Esso-asemat saivat uuden suomalaisen ilmeen. Uusia huoltamoita rakennettiin myös muiden öljy-yhtiöiden toimesta. Kilpailu kiristyi. Huoltamoiden tavaravalikoima laajeni ns. kioskituotteisiin. Perinteisten autotarvikkeiden lisäksi hyllyille ilmestyi karkkia, virvoitusjuomia ja vapaa-ajan tuotteita.

Esso otti käyttöön myös muoviset luottokortit, jotka omalta osaltaan siirsivät Esso-asemat uuteen aikakauteen.

Esso Extraa alettiin mainostaa voimallisesti teemalla " Pankaa tiikeri tankkiin".

Asemien ulkoasu ja siisteys koheni huomattavasti istutus- ja siisteyskilpailujen myötä. Myös palvelu parani palvelukoulutuksen ja tarkastusten ansiosta. Jokainen 60-luvulla Esso-asemalla työskennellyt muistaa vieläkin sanasta sanaan, kuinka asiakasta oli puhuteltava ja palveltava. Myyntitarjouksia ei myöskään saanut unohtaa.

Pelko työttömyyden kasvusta pakotti Suomen devalvoimaan markan lokakuussa 1967. L P. Tällä toimenpiteellä oli oma vaikutuksensa tulevalla vuosikymmenellä.
 

Esso Dealer ry:n USA:n matka.

 

Esso-kauppiaiden jo 50-luvulla alkanut matkaperinne jatkui v. 1963 ikimuistoisella matkalla Amerikkaan. Suomessa Esso hoiti matkajärjestelyt suurelta osin. Amerikassa Esso-yhtiöt olivat järjestäneet ohjelmaa koko matkaan ajaksi. Suomalaiset Esso-dealerit kokivat olevansa toivottuja ja arvostettuja vieraita. Mukana olleet ovat kertoneet, että matka oli hyödyllinen ja myös viihdyttävä. Kaikki matkalaisten tarpeet oli huomioitu kiitettävän hyvin. Monet mukana olleet muistavat mm. USA:n Esso-yhtiöiden silloisen pääjohtajan puheen, jonka hän esitti suomeksi.

 

Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto ry perustetaan.

 

Vuonna 1961 perustettiin Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto ry. SBL on toiminut lippukunnasta riippumatta kaikkien bensiinikauppiaiden kattojärjestönä. Monet Esso-dealerit ovat toimineet aktiivisesti myös SBL:ssä. Mm. Seppo Rautalin on toiminut SBL:n puheenjohtajana kahteen otteeseen.

 

70-LUKU


 

Öljykriisi

 

Vuonna 1960 perustettu öljyntuottajamaiden yhteistyöjärjestö OPEC katkaisi hintaneuvottelut öljy-yhtiöiden kanssa ja päätti ensi kertaa yksipuolisesti raakaöljyn hinnankorotuksista ja kaksinkertaisti raakaöljyn hinnan v. 1973. Vuodenvaihteessa 1973-74 öljy kallistui vielä 100 prosentilla. Vuosikymmenen lopussa Irakin tilanne aiheutti vielä hintojen kohoamista. Öljykriisin voidaan katsoa päättyneen vuodenvaihteessa 1980-1981, jolloin raakaöljyn maailmanmarkkinahinta oli yli kaksi kertaa korkeampi kuin kriisin alkaessa.

Öljykriisi aiheutti ajoittaista polttoainepulaa huoltamoilla. Myös Esso Dealer ry joutui käymään neuvotteluja Esson kanssa monista öljykriisin mukanaan tuomista ongelmista. Esson mainontaan ilmestyi taas tiikeri, tällä kertaa elävänä.

Huoltamot siirtyivät innokkaasti itsepalveluun, eikä uusia huoltamoita paljonkaan rakennettu. Vuoden 1976 lopussa 52%:lla Esso-huoltamoista oli mahdollisuus itsepalveluun.

Ensimmäiset Esso-rengaskeskukset, –autovuokraamot ja Esso-autokorjaamot aloittivat toimintansa.

Yhtenäishintajärjestelmä saatettiin voimaan siten, että koko maassa olivat voimassa yhtenäiset polttoaineiden hinnat paikkakunnasta riippumatta.

Vuonna 1970 valittiin Esso Dealer ry:n puheenjohtajaksi Reijo Johnsson. Hän toimi vuoteen 1977, jolloin Kauko Mäkinen Lahdesta valittiin. Vuonna 1978 toimeen tarttui Heikki Pirhonen Kuopiosta. Hän toimi puheenjohtajana vuoteen 1986.

 

80-LUKU


 

Menneen vuosikymmenen taloudellinen taantuma oli ohi. Suomalaiset alkoivat kuluttaa entistä enemmän. Koko vuosikymmen oli sen loppuun saakka tasaista taloudellisen kasvun aikaa. Vuosikymmenen lopun talouslamasta ei ollut tietoakaan.

Esso-huoltoasemat uudistettiin kaikkialla maailmassa. Ensimmäinen uuden linjan huoltamo valmistui Keravalle v. 1983.

Esso toi markkinoille 1987 lisäaineistetun Esso Tiger Power- bensiinin ja dieselöljyn. Vuonna 1989 avattiin ensimmäinen uusi, convenience store tyyppinen Esso-Market –huoltamo ja ensimmäinen Ekspresso ravitsemuspiste.

Esso Dealer Ry:n Heikki Pirhonen luovutti puheenjohtajan tehtävät v.1986 yhdistyksen sihteerinäkin toimineelle Pertti Ketolalle Turusta. Hän luotsasi yhdistystä vuoteen 1991.

 

Hintasäännöstely puretaan

 

18.6.1984 moottoripolttonesteiden vähittäisportaan myyntipalkkiot vapautettiin hintasäännöstelystä. Samalla moottoripolttonesteiden tukkuportaan myyntipalkkio astui hintailmoitusmenettelyn piiriin. Kokonaisuudessaan moottoripolttonesteiden jalostamohinnat ja polttoöljyjen hinnat vapautettiin säännöstelystä 1988.

Hintasäännöstelyn purkaminen oli merkittävä asia huoltamoiden kannattavuudelle. Huoltamot voivat lisätä riittävän katteen polttoaineiden hintaan. Myöhemmin tukkuhintojen vapauttaminen ja öljy-yhtiöiden tiukentunut kilpailu loivat markkinoille tilanteen, jossa öljy-yhtiön oma kylmäpiste saattoi myydä polttoaineita halvemmalla, kuin dealer pystyi polttoaineen ostamaan.

Esso Dealer ry Puheenjohtajiensa Heikki Pirhosen ja Pertti Ketolan johdolla joutuivat työskentelemään aktiivisesti dealereitten etujen turvaamiseksi. Etenkin hintakysymyksissä tilanne vaikutti ajoittain villiltä. Niin Esson kuin Esso-dealeridenkin oli sopeuduttava uuteen tilanteeseen. Vuosikymmenen laman enteet olivat selvästi havaittavissa, vaikka niitä ei edes valtiovallan taholta selvästi myönnettykään. Suomea kutsuttiin Pohjolan Japaniksi. Suomen hallituksen johdolla pidettiin mm. seminaari, jonka teemana oli "hallittu rakennemuutos". Myöhemmin havaittiin, että ns. rakennemuutos ei ollut kenenkään hallinnassa.

 

90-LUKU


 

1980-luvun lopun kulutusjuhlat päättyivät 1990-luvun alussa suureen romahdukseen. Konkurssit ja työttömyys saavuttivat valtavat mittasuhteet. Monet polttoainekauppiaatkin joutuivat konkurssiin. Varsinkin ulkomaista luottoa ottaneet yrittäjät joutuivat mittaviin taloudellisiin vaikeuksiin viimeistään siinä vaiheessa, kun markka devalvoitiin ja päästettiin "kellumaan".

Esso kehitti voimakkaasti huoltamokonseptiaan. Esso Market-konsepti jatkoi etenemistään nimellä Esso Snack & Shop. Näitä asemia oli 34 kpl vuonna 1994 Esso-asemien kokonaismäärä väheni ja oli 309 kpl vuonna 1993.Vuonna 1999 Helsingin vuosaaressa avattiin uuden konseptin mukainen Esso Tiger Market-huoltoasema.

 

Esso Dealer ry

 

Esso Dealer ry osallistui voimakkaasti yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen. Yhdistykselle 1990-luku oli vaikeaa aikaa. Lama, hintamullistukset, kassajärjestelmien uusiminen ja huoltamosopimusten sopeuttaminen muuttuneisiin tilanteisiin teettivät kovasti työtä. Puheenjohtajana toimineen Pertti Ketolan lopettaessa vuonna 1991 oltiin tilanteessa, jossa uutta puheenjohtajaa oli vaikea löytää. Vastuuntuntoisena miehenä Aulis Latva-Salo otti puheenjohtajan tehtävät ja sai näin Esso Dealer ry:n luotsattua vaikeimman ajan yli. Vuonna 1992 puheenjohtajaksi valittiin Seppo Rautalin Nokialta. Hän jatkoi vuoteen 1996, jolloin valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Caj Gillberg Helsingistä. Hänen kautensa kesti vuoteen 1998. Sitten oli Muuramesta kotoisin olevan Pentti Ahosen vuoro ottaa puheenjohtajan tehtävät. Seppo Rautalinia tarvittiin taas v. 2000. Hänen puheenjohtajuutensa jatkuu vielä tätä kirjoitettaessa v. 2002 .

 

2000-LUKU


 

Vuosituhannen vaihde sujui Essolta niin kuin Esso-asemiltakin ilman suurempia ATK-ongelmia.

Vuonna 2000 Oy Esso Ab täytti 80 vuotta. ExxonMobil-fuusion myötä yhtiössä suoritettiin laaja organisaatiomuutos, joka vaikutti myös dealereitten ja Esson väliseen yhteistyöhön.

 

Esso Dealer ry 50 vuotta.

 

Esso-Dealer ry täytti 50 vuotta v.2002, jolloin euro otettiin Suomessa käyttöön. Dealereitten harmina ovat vuoteen 2003 mennessä suoritettavat KTM:n päätöksen mukaiset ympäristövaatimukset. Niiden seurauksena monet dealerit ovat joutuneet ja joutuvat lopettamaan liiketoimintansa.

Huoltoasema-alan rajut muutokset ja kova kilpailu edellyttävät dealereilta ja EssoDealer ry:ltä tulevaisuutta ennakoivaa ja joustavaa asennetta.

Huoltoasemalan vanhin kauppiasyhdistys Esso Dealer ry on toiminut tienraivaajan roolissa menestyksekkäästi jo puoli vuosisataa. Kovalla koetuksella edelleenkin oleva tulevaisuudenusko näyttää kuitenkin säilyvän.

 

2008

 

Vuonna 2008 Esso-Dealer ry:n vuosikokous päätti nimenmuutoksesta St1 Kauppiaat ry:ksi