Tietosuojaseloste, GDPR

31.8.2018

Yhdistyksen tietosuojaseloste.

Tietosuoja-asetuksessa määritellään yhdistyksen jäsenen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

Yhdistyksen tietosuojaseloste selvittää jäsentietojen keräämisen ja käsittelyn periaatteet sekä toteutuksen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräysten mukaisesti.

>>Yhdistyksen tietosuojaseloste